Krepšelis 0
Apie musAtsiliepimaiKontaktai
Telefonas +370 643 92891 El. paštas info@woolland.lt
Pirkinių krepšelis
Pristatymas

Pirkimo, pardavimo sąlygos

Pirkimo, pardavimo taisyklių paskutinio atnaujinimo data: 2024 m. vasario 5 d.

El. parduotuvės bendrosios tvarkos taisyklės

1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir jos sąlygų galiojimas

1.1. Šios produktų (prekių) pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos (toliau –  „ Taisyklės“) reglamentuoja teisinius santykius, sukurtus tarp MB Woollandas, įmonės kodas 306234671, buveinės adresas Alyvų g. 9, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r.,  el.paštas info@woolland.lt, telefono numeris +370 643 92891 (toliau – ir „Pardavėjas“), prekybos aplinkos www.woolland.lt savininko (toliau – ir „el. parduotuvė“) ir asmens, pateikusio užsakymą (toliau – ir Pirkėjas), kai perkami sveikatos produktai (toliau –ir Produktas arba Prekė).

1.2. El. parduotuvės Taisyklėse nenurodytus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.

1.3. Prieš atlikdami pirkimą el. parduotuvėje (tiek registruotoje, tiek neregistruotoje aplinkoje) atidžiai perskaitykite šias Taisykles. Formuodami Prekių krepšelį Jūs turite pažymėti, kad susipažinote ir sutinkate su šiomis Taisyklėmis. Jūs turite teisę nesutikti su Taisyklėmis, tačiau tokiu atveju negali tęsti Prekių užsakymo formavimo el. parduotuvėje.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, (LR CLK 6.162 str., 6.228 str. 1 d.),kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformuoja Prekių krepšelį, nurodo pristatymo duomenis, pasirenka apmokėjimo būdą, susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir apmoka už Prekes.

1.5. MB Woollandas pateikia Pirkėjui sudarytos sutarties patvirtinimą jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip iki Prekės pristatymo.

1.6. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus bei papildymus pranešama internetinėje parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

1.7. Jei užsakymas el. parduotuvėje buvo pateiktas prieš įsigaliojant Taisyklių pakeitimams, užsakymui bus taikomos senosios Taisyklės.

1.8. Pardavėjas turi teisę dėl pasikeitusių verslo sąlygų pakeisti el. parduotuvėje parduodamų Produktų kainas, nebent Taisyklėse būtų numatyta kitaip.

1.9. Jei į pirkinių krepšelį įdėjote Produktus, tačiau dar nepateikėte užsakymo el. parduotuvėje ir jei po to Produktų kaina keičiasi, pateikdami užsakymą turite sumokėti kainą, galiojančią užsakymo pateikimo metu. Jeigu nauja kaina Jūsų netenkina, Jūs turite teisę netęsti Prekės pirkimo.

2. Prekių kaina ir pristatymo mokestis

2.1. Kaina, nurodyta el. parduotuvėje šalia Produkto, bus taikoma el. parduotuvėje parduodamam Produktui.

2.2. Visos el. parduotuvėje nurodytos Prekių kainos yra eurais (€).

2.3. Visos kainos el. parduotuvėje yra nurodytos su PVM.

2.4. Į Prekės kainą neįskaičiuojamas mokestis už prekės pristatymą. Pristatymo mokestis priklauso nuo Jūsų pasirinkto pristatymo būdo.

2.5. Į pristatymo kainą neįtraukti muito mokesčiai. Pirkėjas muito mokestį susimoka, kai prekė pasiekia, tos šalies muitinės skyrių. Šalys, kurioms taikomi muito mokesčiai, kai prekė siunčiama iš Lietuvos: Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalystė, Kanada.

3. Pirkinių krepšelis ir užsakymo pateikimas

3.1. Pirkinių krepšelis bus sukurtas tuo metu, kai pasirinkę Produktą spustelėsite mygtuką „Į krepšelį“. Produkto įdėjimas į pirkinių krepšelį neįpareigoja pirkti Produkto. Krepšelio turinį galite keisti, pridėti arba pašalinti Produktus bet kuriuo metu, iki kol patvirtinate užsakymą.

3.2. Norėdami pateikti užsakymą el. parduotuvės užsakymo aplinkoje, pirkinių krepšelio puslapyje spustelėkite mygtuką „Patikrinti“, po to būtina patvirtinti, kad sutinkate su el. parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika. Taip pat turėsite įvesti savo asmeninius duomenis, būtinus Produkto pristatymui ir sąskaitos faktūros sukūrimui bei pasirinkti pristatymo ir apmokėjimo būdus.

3.3. Jeigu sumokėjote už el. parduotuvėje pateiktą užsakymą naudodamiesi internetine bankininkyste ir paspaudėte mygtuką „Atgal į parduotuvę“, po kurio el. parduotuvėje Jums parodomas užsakymo / mokėjimo patvirtinimas. Pirkėjas gauna el. parduotuvės patvirtinimą dėl Pirkėjo atlikto užsakymo. Patvariojoje laikmenoje šių Taisyklių 1.5. punkte nurodyta tvarka ir terminais.

3.4. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, jis siunčiamas Pardavėjui, kad Prekės būtų pristatytos pagal Jūsų pasirinktą pristatymo būdą.

3.5. Įvesdami pristatymo vietą, atidžiai peržiūrėkite pateiktą informaciją ir įsitikinkite, kad visa reikalinga informacija pateikta ir yra teisinga. Jūsų pateikta informacija yra pagrindas mums pabaigti užsakymą (įvykdyti sutartį) ir pristatyti Produktus.

3.6. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad turi reikiamas teises ir įgaliojimus sandoriui įvykdyti. Pirkėjas, kuris yra nepilnametis (t. y. asmuo iki 18 metų), patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis bei kad jo/jos teisėtas atstovas davė sutikimą sudaryti sandorį ir tam reikalingų lėšų.

3.7. Asmuo, kuris sudaro Produktų pirkimo-pardavimo sutartį, yra tas, kuris moka už Produktus.

3.8. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu Pirkėjas buvo neteisingai nurodęs pristatymo adresą ir/ar neteisingą kontaktinę informaciją.

3.9. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus atliktus el. parduotuvėje.

3.10. Parduotuvė rekomenduoja Pirkėjui saugoti savo prisijungimo duomenis ir jų neperduoti tretiesiems asmenims. Pirkėjas visiškai atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims ir už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

4. Užsakymo įvykdymas bei Produktų pristatymas

4.1. Jei sumokėjote už Produktus arba pasirinkote mokėjimą atsiimant prekes (patvirtinote užsakymą), Pardavėjas patikrins užsakymo duomenis ir suorganizuos užsakymo įvykdymą pagal pasirinktą pristatymo būdą ir vietą. Paprastai užsakymai, pateikti iki 13 valandos, iškeliauja iš mūsų sandėlio sekančią darbo dieną, nebent to įvykdyti neįmanoma dėl vienos iš sąlygų, nurodytų šiose Taisyklėse.

4.2. Jeigu išimtiniu atveju užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute). Pardavėjas turi teisę Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, tačiau Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti. Pirkėjui atsisakius, tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir Pardavėjas perveda Pirkėjui šio sumokėtą sumą per 5 darbo dienas, skaičiuojamas nuo tokios Pardavėjo pareigos atsiradimo dienos.

4.3. Pristatymo laikas paprastai trunka iki 3 darbo dienų. Norėdami gauti detalesnį pristatymo laiką, susisiekite el. paštu info@woolland.lt

4.4. Prekė bus pristatyta pristatymo adresu, kurį pasirinkote atlikdami užsakymą. Vėliau pakeisti kelionės tikslo negalima.

4.5. Patikrinkite pateiktų duomenų teisingumą, kad pristatymo metu išvengtumėte vėlavimų ir nesusipratimų. Pardavėjas neatsako už pristatymo vėlavimą ir kilusius nesusipratimus, jei vėlavimas ar nesusipratimas atsirado Produktų dėl Jūsų pateiktų užsakymo netikslumų.

4.6. Prieš naudodamiesi Produktu, atidžiai perskaitykite Produkto informacinį lapelį, jei toks yra, ir pakuotės informaciją.

4.7 Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad jeigu Pirkėjas neatsiims Produktų iš automatinio siuntų terminalo per siuntimo paslaugų teikėjo nurodytą laikotarpį, Produktai bus grąžinti Pardavėjui. Pristatymo mokestis Pirkėjui nebus kompensuojamas, o grąžintų Prekių kaina bus pervesta Pirkėjui per 5 darbo dienas.

4.8. Jei Pirkėjas negavo Produktų dėl 3.7 punkte nurodytų priežasčių, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir pareikalauti, kad Produktai būtų pristatyti iš naujo, Pirkėjui apmokėjus už Produktus ir pristatymo mokestį iš naujo.

5. Apmokėjimas

5.1. www.woolland.lt el. parduotuvėje atsiskaitydami už prekes, tuo atveju jei nepasirinksite atsiskaityti už prekes savitarnos terminele ar pristačius kurjeriui, būsite nukreipti į „Montonio” sistemą ir galėsite išsirinkti Jums patogiausią apmokėjimo variantą.

5.2. Atsiskaityti už Prekes Pirkėjas gali:

6. Prekių grąžinimas

6.1. MB Woollandas dėl prekių grąžinimo vadovaujasi Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. biržėlio 11 d. nutarimu Nr. 697 bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.2. Pirkėjas per 14 dienų nuo Prekių gavimo dienos vienašališkai gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti prekes (išskyrus prekes, kurios patenka į negrąžinamų prekių sąrašą).

6.3. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių reikalavimų:

6.4. Grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. Pirkimą patvirtinančiu dokumentu laikomi: kasos aparato kvitas, pirkimo–pardavimo kvitas, PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita.

6.5. Pirkėjui pasirinkus Prekės grąžinimą, Pardavėjas turi per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo gavimo grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant apmokėtas prekių pristatymo Pirkėjui išlaidas, išskaičiavus Prekės grąžinimo Pardavėjui (t. y. siuntimo) išlaidas.

7. Kitos nuostatos

7.1. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju jo paskyroje nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sprendžiant iškilusius klausimus Pirkėjui naudojantis el. parduotuve, teikdamas informaciją apie užsakymo (-ų) vykdymo eigą. Sudarydamas sutartį Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama informacija apie jo atliktą užsakymą el. parduotuvėje ir užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. PVM sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima prekes ar Pardavėjas perduoda prekes kurjeriui (jei prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis). PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas) dienos data.

7.2. Jei per vieną darbo dieną po apmokėjimo iš el. parduotuvės negaunate pranešimo apie Jūsų atliktą užsakymą, kreipkitės el. paštu info@woolland.lt

7.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės veikimui, stabilumui, saugumui, t. y. esant pagrįstam pagrindui, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuvės paslaugomis ir (arba) panaikinti Pirkėjo registraciją. Pirkėjas apie tai informuojamas per 2 darbo dienas po tokio apribojimo motyvuotu raštu, pateiktu Pirkėjo el. paštu. Apribojimo ar sustabdymo trukmė parenkama pagal Pirkėjo kenkimo el. parduotuvei mąsta bei patirtą žalą.

Baigiamosios nuostatos

Pirkėjas turi galimybę pateikti skundą Pardavėjui el. paštu adresu info@woolland.lt. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nemokamai išnagrinėja prašymą ir pateikia išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Jeigu ginčo derybų būdu išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartotojų teises ginančias institucijas bei į teismą. Vartotojas gali kreiptis su prašymu į Valstybinę vartotojų teisių ir apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt). Pirkėjo skundas taip pat gali būti nagrinėjamas Elektroninėje Ginčų sprendimo platformoje: ec.europa.eu/odr/.

Gaukite 10% nuolaidą pirmam apsipirkimui!

Užsiprenumeruokite naujienlaiškiui ir gaukite nuolaidos kodą el. paštu.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.